Refleksiv isolering

Fakta om refleksiv isolering med Airflex®.

Airflex® sparer på varmeregningen og giver bedre og sundere indeklima.

Airflex® er en refleksiv isolering, der består af to aluminiumsfolier med et mellemlag af polyethylen (åndbar plastic membran, som man kender det fra f.eks. vandtæt tøj – holder på varmen og leder fugt væk fra kroppen).

Airflex® er kun 10 mm tykt og monteres med simpelt værktøj, som hobbykniv og hæfteklammer. Der er intet støv og kløe som ved arbejde med konventionel isolering og isoleringsarbejdet er overstået på ingen tid. Airflex® er allergi- og miljøvenligt. Airflex® kan bortskaffes sammen med normalt affald.

Aluminium kan genbruges og polyethylen omsættes til kuldioxid og vand ved forbrænding.

Airflex® er samtidig dampspærre, da aluminumsfolien er 100 % vandtæt udefra, og hvis den anvendes i tagkonstruktioner kan den ligeledes benyttes som undertag. Dvs. et materiale anvendes til 3 forskellige områder 1 én arbejdsgang – det er besparelser, man kan tage at føle på.

 

Generelt: Varmeoverførsel består af ca. 75 % infrarød stråling, ca. 20 % konvektion gennem luft og ca. 5 % transmission gennem bygningsdele. Stråle-isolering er i stand til tilbagekaste mere end 95 % af den infrarøde stråling i modsætning til konventionel isolering, der ikke tilbagekaster infrarød stråling men i stedet for absorberer den infrarøde stråling, hvilket medfører en opvarmning af selve isoleringsmaterialet og varmen forsvinder derfor hurtigere fra selvet rummet der opvarmes – med andre ord refleksiv isolering holder længere på varmen ved at tilbageholde mere end 95 % af varmeoverførslen, mens konventionel isolering kun gør noget ved de resterende ca. 30 % konvektion og transmission varme. Endvidere virker refleksiv isolering også ved konvektion og transmission på grund af det indbyggede mellemlag af polyethylen, der består af lufthulrum ligesom konventionel isolering.

 

Et isoleringsmateriales isoleringsevne angives normalt med en U-værdi, den beregnes i en formel på grundlag af materialets varmeledningstal samt tykkelse. Varmeledningstallet er et udtryk for materialets modstand mod at føre varme fra den ene side til den anden ved transmission, altså fysisk kontakt til materialet. Formlen indeholder endvidere tykkelsen af materialet, således at jo tykkere isoleringsmaterialet er, jo bedre isolerer det. Refleksiv isolering kan ikke testes på samme måde, idet principperne om varmeoverførsel ikke er de samme.

I stedet for anvendes praktiske erfaringer og termografi. Termografi viser et billede af den infrarøde stråling og angiver temperaturen af de forskellige genstande helt ned til 0,1 °C.

Airflex® har masser af praktiske erfaringer, der fortæller om store besparelser på både konstruktionens opbygning og varmeudgifterne i henholdt BR15.

Der er endvidere udført termografimålinger af konstruktionsdele isoleret med Airflex® sammen med konventionel isolering, som bekræfter at kun 10 mm Airflex® giver besparelser på varmeregningen, samt bedre indeklima og i det hele taget en hurtigere regulering af varme.

Airflex® isolerer yderligere for kuldebroer, idet materialet monteres med hæfteklammer direkte på f.eks. et lægteskelet i hele baner, og den afsluttende indvendige beklædning sømmes bare udenpå. I modsætning til konventionel isolering, hvor man isolerer imellem lægterne og der opstår kuldebroer.

 

Airflex® er kun 10 mm tykt men isolerer betydeligt, såfremt Airflex installeres korrekt i henhold til producentens installationsvejledning, der bl.a. består af meget omfattende konstruktionsdetaljer på tage, i vægge og gulve.

 

Airflex® skal installeres med en luftspalte på 10 mm på begge sider for at give fuld effekt, men kan desuden også indstøbes i f.eks. betongulve og eller anvendes under trægulve.

 

Refleksiv isolering har været brugt i udlandet i mere end 30 år og stammer oprindeligt fra rum- og flyindustrien, hvor kravene til minimal tykkelse og vægt men med høj isoleringsevne betyder at man ikke kan anvende traditionel masseisolation.

Derudover har Airflex® europæiske brandgodkendelser med klassificering b,s3,d0 og er endvidere brandgodkendt iht. IMO og SOLAS og kan derfor også anvendes i skibe. Endvidere findes der tryktest, der viser en maximal sammenpresning på 1,7 mm under et tryk på 300 kg/m2, hvorfor materialet er velegnet til indstøbning i beton.

Airflex® lydisolerer 23 dB(A) ifølge udførte test og sidst men ikke mindst Airflex® er CE godkendt og har alle godkendelser.

 

Ved renoveringsopgaver, hvor der er meget lidt plads til rådighed, er Airflex® med sine kun 10 mm tykkelse uovertruffen.

Airflex® forbliver stabilt i hele dets levetid. Airflex er modstandsdygtigt overfor skadedyr, insekter, mug, opløsningsmidler, olie- og tjæreprodukter.

 

Airflex® er UV bestandig og kan derfor anvendes til isolering af drivhuse uden ekstra beskyttelse.

 

Kontakt på 50 47 35 40 eller E-mail: info@gegreenenergi.dk.