Airflex

AIRFLEX REFLEKSIV ISOLERING

DB Varenr.30m2: 1636794
DB Varenr.15m2: 1636798

Airflex refleksiv isolering er et isoleringsmateriale der virker ved at det reflekterer varmen og derved holder den inde i huset, og sikrer derved en hurtigere opvarmning, samt forhindrer uønskede varmetab.

Airflex er en effektiv, sikker, pålidelig isolering der lever desuden op til eksperternes krav og ønsker vedrørende: flammesikkerhed, uigennemtrængelighed, sundt miljøvenligt produkt med høj refleksions kraft, desuden har Airflex en lav varmeledning.

Hvad er Varmeledning ?
Varmeledning = direkte varmeoverførsel gennem materialer forårsaget af fysisk kontakt.
Jo mere isolerende et materiale er, des mindre varmeledning. Mellem hver film og det indvendige skum er der luftrum af stillestående tør luft, som giver en perfekt adskilelse mellem lagene.
Airflex er helt uigennemtrængelig og blokerer effektivt for luft og vand.
Airflex danner en komplet barriere, der lukker luft og vind ude og i høj grad begrænser varmeoverførsel.
Eftersom det er helpresset, holder Airflex vanafstrømning, tåge og pulversne ude på en effektiv måde.
Da Airflex ikke indeholder nogen mineralske fibre, absorberer det ikke vand og forhindrer kondensproblemer.
Fraværet af fugtighed sænker fugtighedsniveauet med 15 til 20% i sammeligning med rum, der er isoleret med standard isoleringsprodukter.

 

Specialister vælger derfor AirflexR pga. den refleksive isolerings-evne. Til isolering af private og offentlige Kulturarvs bygninger. Dens levetid er næsten uendelig, og dens refleksions evne forbliver på et konstant højt niveau gennem hele levetiden.

 

AIRFLEX NØGLE FUNKTIONER

• Spar energi på opvarmning og klimaanlæg

• Afspejler 97% strålingsenergi til sommer og vinter komfort

• Brændafvisne / ikke antændeligt

• Lufttæt og vandtæt, overlegen dampspærre

• Intet tab i ydelse over tid

• Naturligvis hydrofob – vil ikke absorbere fugt

• Rådne sikkert

• Neutral: Tiltrækker ikke fugle, gnavere eller insekter

• Mekanisk modstand 300 kg m2 kompression

 

AIRFLEX INSTALLATION

• Ingen huden eller irritation af luftvejene spørgsmål: Ingen beskyttelsesudstyr nødvendig

• Let at skære

• Letvægt

• Superpose Teknologi: lim teknologi, som reducerer installationstiden

• Enhver form for mekanisk fastgørelse kan bruges

• Kompakte ruller: Nem opbevaring og flytning

 

 

Certifikater

Certifikater

 

 

Sammendrag af rapport af Søren Vadstrup, arkitekt maa ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad:
pdf-ikon   Bevaringsværdige bygninger – Gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold

Reflekterende tynde måtter – Side 96 i rapporten

1. Airflex

Som et kuriosum medtages et helt nyt produkt, der virker på en helt anden måde end de øvrige isoleringsprodukter på markedet, nemlig en refleksiv isolering, der virker ved at tilbagekaste 97% af den infrarøde varmestråling i huset, indefra og ud.

Produktet Airflex består af to aluminiumsfolier med et mellemlag af polyethylen. Airflex er kun 10 mm tykt, men kræver imidlertid 1,5 cm fastholdt luftspalte på begge sider af materialet for at virke.

Airflex virker samtidig som dampspærre, da aluminiumsfolien er 100% vandtæt, og hvis den anvendes i tagkonstruktioner, er den ligeledes undertag.

Refleksiv isolering har været brugt i udlandet i mere end 30 år og stammer oprindeligt fra rum- og flyindustrien, hvor kravene til minimal tykkelse og vægt, men med høj isoleringsevne, betyder, at man ikke kan anvende traditionel masseisolering.

Airflex kan ifølge producenten bortskaffes sammen med normalt affald. Aluminium kan genbruges, og polyethylen omsættes til kuldioxid og vand ved forbrænding. Det forbliver, stadig ifgl. producenten, stabilt i hele dets levetid.

Det er modstandsdygtigt overfor skadedyr, insekter, mug, opløsningsmidler, olie- og tjæreprodukter.

Airflex er UV-bestandig og kan derfor anvendes til isolering af drivhuse uden ekstra beskyttelse.Der findes dog ikke årelange erfaringer med produktet her i landet, hvilket er en ulempe.Isoleringsevnen kan ikke beskrives med de normale betegnelser som Lambda-værdi eller U-værdi, da produk-tet ingen egentlig isoleringsevne har i sig selv, men virker ved at tilbagekaste den infrarøde varmestråling.

Da den ’normale’ varmetransport af opvarmet luft, som diverse isoleringsmaterialer er indrettet på at bremse, kun udgør 25% af varmetabet fra bygninger, mens den infrarøde udstråling udgør 75%, vil en effektiv tilbagekastning af disse have stor effekt for varmeøkonomien i huset.

Men der skal til gengæld lukkes effektivt af for den luftbårne varmetransport ved effektiv tætning. Den infrarøde udstråling vil normalt medføre almindelig opvarmning af vægge og isoleringsmaterialer.

Se https://gegreenenergi.dk/produkter/airflex/