Nyheder

Opdatering af: ISO Standard, produkt katalog samt monteringsvideoer

Vi har fået opdateret følgende her på siden, følg linksne forneden for at lære mere:

– En opdateret Europaisk ISO-9869 m. produktoversigt 2016 er blevet lagt op og kan ses Her:

– Se vores nye produkt katalog fra KDB og XL MAT 2016, Her:

– Der er kommet styr på vores Monteringsvejledninger, som kan hentes og ses Her:

– Samt vores instruktionsvidoer på montering af vores produkter, som kan ses Her:

 

 

 

BAI Artikel – Konkurrenceforvridning

Det viser sig nu i følge et dokument fra det Franske generaldirektorat for konkurrence, forbrug og svig (DGCCRF) at det Franske teknologiske institut (CSTB) og Brancheforeningen for mineraluldsproducenter (FILMM) har udvekslet fortrolige og strategiske oplysninger på bekostning af en (og muligvis flere) producenter af refleksiv isolering. Her er tale om alvorlig konkurrence forvridning der sigter mod at bremse udviklingen af produkter der er konkurrenter til mineraluldisolering.
Læs Mere om hele sagen i denne BAI-Artikel

 

 

 

GE Green Energi – Nu medlem af BAI

GE Green Energi er medlemmer af Branceforeningen for Alternativ Isolering (BAI).
Nedenfor kan der læses lidt om foreningen og dens formål i uddraget fra deres hjemmeside:
www.Bai-isolering.dk:

 

Der findes på markedet ganske mange alternative isoleringsprodukter, der er fortrinlige – og ofte bedre – end de traditionelle isoleringsprodukter.

 

Disse udbydere af ”nye” isoleringsmaterialer, oplever oftest en mur af modstand, sædvanligvis orkestreret direkte, men i særdeleshed inddirekte, af den traditionelle mineraluldsindustri, der igennem årene dygtigt har fået reglerne for diverse tests, beregningsmodeller og byggeanvisninger fra såkaldte uvildige institutter mv. tilpasset, til fordel for egne produkter.

 

Selv sagkyndige undres betydeligt, når de ser ”nye alternative ” produkter, der vitterligt ikke kan brænde. Du kan forsøge, at antænde direkte på produktet med gasbrænder– det kan ikke antændes, det kan ikke brænde. Disse produkter må ikke benævnes ”ubrandbar” i Danmark – de kan i bedste fald tildeles ”brandklasse B.”

 

Produkter fra mineraluldsindustrien, der smelter efter få minutter, opnår højeste bedømmelse: ”brandklasse A.”

 

Tilsvarende sammenlignes produkter på værdier, der er optimale for de traditionelle produkter. Nye produkter kan have egenskaber, der er de traditionelle betydelige overlegne – egenskaber der anvendes til kvalitative sammenligninger i andre lande – blot ikke i Danmark!

 

Nye produkter skal i Danmark undersøges, testes og godkendes af institutter, der enten har den traditionelle isoleringsindustri som ”storkunder” eller de sponseres jævnligt f.eks. via legater, forskningspriser mv.

 

Udbyderne af ”nye produkter” oplever, at umiddelbart efter man har lanceret produkter, der enten er bedre eller billigere end de traditionelle, udkommer rapporter fra private institutter, der iblandt fører til misvisende konklusioner i pressemeddelelser, korrespondance til offentlige myndigheder mv. til fordel for mineraluldsindustrien.

 

BAI – Brancheforeningen for Alternativ Isolering er etableret med det formål, at varetage disse ”alternative produkters” interesser. Uden at være en markedsføringsorganisation, vil Vi på redelig og saglig vis, udbrede kendskabet til alternative muligheder, være talerør over for byggebranchen, offentligheden, offentlige instanser, det politiske miljø mv. Vi vil offentliggøre eksempler på, hvordan og hvor vi mener, der foregår urimelig forskelsbehandling, fordrejning af konklusioner, misbrug af offentlige myndigheders ressourcer, som håndlangere for den traditionelle isoleringsindustri.

 

Vi vil tilskynde, at private, halv offentlige og offentlige institutter, universiteter mv. i fremtiden motiveres til, at tilegne sig viden om det relativt store udbud af alternativer. At uddannelsesinstitutionernes uddannelsesmaterialer i et rimeligt omfang, tilegner de studerende viden om velegnede alternativer. Aktuelt gennemsyres disse med konstruktionsanvisninger, beregningsmodeller, henvisninger til værdier mv., som udelukkende er til fordel for mineraluldsindustrien.