GE Green Energi

Refleksiv isolering med Airflex fra GE Green Energi ApS er moderne effektiv isolering der lever op til kravene for en ny og alternativ isolering i vore dages husbyggeri. SE MERE PÅ FACEBOOK


Udviklingen indenfor nye materialer til husbygning har medført at man i dagens byggeri har fået mulighed for at anvende alternativ refleksiv isolering der virker på nye og revolutionerende måder. Airflex er lavet ud fra helt nye principper, hvor man anvender reflektion af varmestråler til at skabe den isolerende effekt i en ny konstruktion med flere lag, der sikrer optimal isolering.

Airflex refleksiv isolering anvendes nu i flyindustri, skibsindustri, bilindustri og i husbygning.

Airflex refleksiv isolering er:

Mere isolering på mindre tid

Brandhæmmende

Miljøvenligt

Sænker fugtigheds niveauet

Høj isoleringsevne

Allergi neutral

Rådner ikke

Falder ikke sammen

Støv og partikel fri

Tiltrækker ikke skadedyr

Bibeholder isoleringskraften

100% genbrugelig

Godkendt og testet

 

 

GE Green Energi ApS og Airflex Har fået meget omtale om den nytænkning der er med moderne refleksiv isolering fra Airflex.

Airflex refleksiv isolering besidder de moderne egenskaber der er så stor efterspørgsel på i forhold til klima.

 

 

Se uddrag fra rapport om Airflex i renovering af gamle bygninger.

 
Isoleringsevnen kan ikke beskrives med de normale betegnelser som Lambda-værdi eller U-værdi, da produk-tet ingen egentlig isoleringsevne har i sig selv, men virker ved at tilbagekaste den infrarøde varmestråling.

Da den ’normale’ varmetransport af opvarmet luft, som diverse isoleringsmaterialer er indrettet på at bremse, kun udgør 25% af varmetabet fra bygninger, mens den infrarøde udstråling udgør 75%, vil en effektiv tilbagekastning af disse have stor effekt for varmeøkonomien i huset.

Men der skal til gengæld lukkes effektivt af for den luftbårne varmetransport ved effektiv tætning. Den infrarøde udstråling vil normalt medføre almindelig opvarmning af vægge og isoleringsmaterialer.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

GE Green Energi ApS har som målsætning at man ønsker at udbrede kendskabet til moderne refleksiv isolering fra Airflex, og hjælpe med til at forbedre verdens klima.

Airflex refleksiv isolering har nogle overlegne egenskaber, der er til glæde for mange husprojekter og ultimativt befolkningen i Norden.

AirFlex produkternes unikke kvalitet sikres gennem anvendelse af ISO standard samt faktiske målinger efter behov.

Airflex skaber stor merværdi for kunderne med anvendelse af refleksiv isolering. Airflex isolering anvendes i såvel ældre som nye bygninger og andre steder med et behov for isolering.

Airflex opfylder de regulerede krav og samtidig kan man med denne isolering fastholde et pænt og nydeligt design.

Ved at anvende Airflex er man tilmed 100% grønne, ingen brug af værnemidler, hurtig og effektiv montering og fuldt genanvendeligt materiale.

 

 

Produkternes unikke performance oplysninger, sikres gennem anvendelse af ISO standard samt faktiske målinger efter behov.

Selskabet skaber stor merværdi for kunderne gennem deres anvendelse af smart isolering.

 

Man kan således anvende den moderne Airflex isolering i såvel ældre som nye bygninger/emner som foreskrevet, fordi det opfylder de regulerede krav som myndighederne stiller.

 

Airflex er nemt at anvende og man kan også samtidig spare plads. Airflex giver mulighed for at man kan lave en professionel isolering og samtidig kan det isolerede emne fastholde det smarte oprindelige look, som man havde tænkt på fra starten.

 

 

 

GE Green Energi ApS er stedet man kommer til for at finde netop den isolering der har de mange fordele. Vi blev etableret i 2012 med det formål at vi ville bringe den nyeste teknologi indenfor isolering til vore danske kunder.

Vi mener at alle danskere bør kende de store fordele der ved at anvende Airflex isolering. Vi ønsker at vi gennem vore mange tilfredse kunder vil kunne sikre en stor udbredelse af smart isolerings mange fordele og de overlegne egenskaber.

Med et bedre kendskab til disse overlegne isoleringsmaterialer, kan alle få stor glæde af isolering vil vanskelige bygningsdele i mange forskellige projekter. Vore isoleringsprodukter er velgenede til mange forskellige vanskelige forhold i bygninger som de kendes af befolkningen i hele Norden.

Der bør ske nytænkning indenfor byggeriet, og her kommer den moderne Airflex ind og giver et godt alternativ. Airflex isolering anvendes i mange forskellige steder til isolering af moderne byggeri.

Produkternes unikke performance oplysninger, sikres gennem anvendelse af ISO standard samt faktiske målinger efter behov.